Om tegemoet te komen aan wensen van gebruikers wordt Startpunt Geldzaken op 25 OKTOBER 2017 op een nieuw platform geplaatst en is OP DIE DAG NIET BEREIKBAAR. Excuses voor het ongemak.

Officiele Logo Nibud
Lgo Veh 2017 3
VEB logo
FFP Gecertificeerd Financieel Planners Onder

De gemeente Zwolle stelt deze geldplannen beschikbaar aan haar inwoners. De geldplannen helpen uw geldzaken in balans te brengen en te houden. Deelname is anoniem.

1

In de eerste stap van dit geldplan wordt een Quick Scan uitgevoerd om de ernst van de situatie te bepalen en te bezien welke hulp gewenst is.

2

In de tweede stap brengt u uw financiële situatie zo volledig mogelijk in kaart: uw bezittingen en schulden, uw inkomsten en uitgaven.

3

In de derde stap worden de voor u belangrijke actiepunten vermeld, om stap voor stap uit de geldzorgen te komen.